Efímer, espais buits temporals i sector creatiu

El projecte Efímer s’ha desenvolupat en diverses fases. En una primera, es va va estudiar els espais buits disponibles als Polígons industrials de l’accés sud-Est de Vilanova i la Geltrú.

En una segona fase, el projecte, d’una banda, ha estudiat en detall alguns dels espais disponibles detectats i, de l’altra, ha començat a treballar en la concreció d’una comunitat de professionals del sector creatiu. El projecte, doncs, se centra en donar suport a les empreses i emprenedors de la ciutat vinculats en el sector creatiu: dissenyadors, audiovisual, música, entre d’altres.

Durant l’execució del projecte, s’ha treballat per posar en funcionament una comunitat de creatius. Per això, s’han fet dues trobades amb representants d’aquest col·lectiu, s’ha elaborat un estudi de detall dels espais disponibles per allotjar aquest col·lectiu i s’han definit els propers passos. El resultats han estat un millor coneixement de la comunitat i de les seves necessitats, de manera que s’han concretat les línies de treball futures. En aquest sentit, s’ha sol·licitat una nova subvenció a la Diputació de Barcelona per a continuar amb la iniciativa.

Potenciant la relació i col·laboració entre els creatius de la ciutat

El projecte ha contribuït a establir una relació més estreta amb emprenedors del sector creatiu de la ciutat, tant de dintre com de fora de Neàpolis, i conèixer les seves necessitats. Aquest sector emergent te potencial per a la ciutat com a futur motor econòmic donat les tendències socioeconòmiques i els actius de la ciutat.

Els agents implicats son les empreses i emprenedors de l’àmbit creatiu ubicades a Neàpolis, l’Escola Municipal d’Art i Disseny i altres professionals creatius que desenvolupen la seva professió a Vilanova i la Geltrú o hi resideixen.

El rol de Neàpolis en aquest projecte ha estat la dinamització de la comunitat i la promoció dels estudis sobre els espais disponibles, i gestionar aquest coneixent per a continuar avançant en el projecte.

Efímer

Any: 2018-2020

Ubicació: Vilanova i la Geltrú

Tema:  creativitat i innovació.

Noticias relacionadas