Tech Revolution

L’objectiu del projecte Tech Revolution és aprendre sobre com la ciutat de Barnsley gestiona el seu Digital Media Centre (Agència d’Innovació similar a Neàpolis) i intercanviar coneixements entre les 7 ciutats que formem el projecte: Barnsley (Regne Unit), Schiedam (Països Baixos), Bacau (Romania), Piraeus (Grècia),  Nyíregyháza (Hongria) i Pardubice (República Txeca).

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és el beneficiari d’aquest projecte amb el qual cerca ampliar els seus coneixements sobre que implica disposar d’un centre d’innovació tecnològica com Neàpolis. Aquesta eina ha de servir per donar un millor suport a l’emprenedor.

Transferència de coneixements entre ciutats

Les activitats del projecte es basen en un pla de transferibilitat, en el qual s’han definit accions per millorar aspectes com la comunicació, l’apoderament del polític, la coordinació amb altres departaments de l’ajuntament, el suport a l’emprenedor, la millora del model de negoci de Neàpolis i la gestió de projectes obtinguts gràcies a aquest equipament. L’intercanvi de coneixement es potencia a través de reunions transnacionals entre els socis, i es valida en un grup de treball format per actors locals, el Fòrum de la Innovació Local de VNG.

Per a Neàpolis, i per a la ciutat en general, aquest projecte ha de comportar un salt qualitatiu en la gestió d’un centre d’innovació, que ha de revertir indirectament en un millor servei a l’emprenedor tecnològic de la ciutat i en una ampliació de les oportunitats de negoci. El projecte també ha de servir per a guanyar experiència i contactes en el camp dels projectes europeus, de manera que en el futur es puguin aprofitar més oportunitats en aquest àmbit.

Una oportunitat per implicar el teixit innovador de la ciutat

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el propi Neàpolis són els ens que intervenen directament en la transferència del coneixement vinculat al projecte. Ara bé, no són els únics agents implicats en el projecte, ja que els centres de formació superior, les empreses, emprenedors tecnològics i innovadors de la ciutat també hi intervenen a través del Fòrum de la Innovació Local.

Així doncs, el rol de Neàpolis en aquest projecte és integrar els coneixements i contactes per a millorar el seu dia a dia i aconseguir noves oportunitats per al col·lectiu innovador de Vilanova i la Geltrú.

Tech Revolution

Any: 2018-2020

Ubicació: Vilanova i la Geltrú (Catalunya), Barnsley (Regne Unit), Schiedam (Països Baixos), Bacau (Romania), Piraeus (Grècia),  Nyíregyháza (Hongria) i Pardubice (República Txeca).

Tema: innovació, creativitat, tecnologia.

Notícies relacionades