Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), s’informa dels següents aspectes legals:

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol altre aspecte, teniu a la vostra disposició les següents adreces:

Responsable del web: E.P.E.L. NEÀPOLIS

Domicili de Contacte: Rambla exposició, 59 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

E-mail de Contacte: info@neapolis.cat

Dades Fiscals: N.I.F. Q0801572I

Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l’informem que l’autorització per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic pot ser revocada en qualsevol moment. Per donar-vos de baixa envieu-nos un mail a info@neapolis.cat.

VIRUS: Hem utilitzat totes les eines al nostre abast per evitar que el contingut dugui virus o altres elements que puguin causar dany en el seu sistema, però li recordem que és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge i els seus arxius adjunts no continguin virus informàtics. Li recomanem que ho verifiqui i en cas afirmatiu, els elimini.

L’USUARI es compromet a utilitzar el portal d’acord amb el que estableix aquest avís legal.

L’USUARI es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació.

E.P.E.L. NEÀPOLIS es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del Portal quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.

E.P.E.L. NEÀPOLIS d’acord amb el que preveu la LSSICE suprimirà o inutilitzarà aquells enllaços a continguts, directoris i instruments de recerca en el cas que l’activitat o informació a què remetin sigui il · lícita o lesionin béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització.

Per remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça legal@neapolis.cat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà davant d’E.P.E.L. NEÀPOLIS i / o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

E.P.E.L. NEÀPOLIS no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, E.P.E.L. NEÀPOLIS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, E.P.E.L. NEÀPOLIS no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.”

PRIVACITAT

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT O CLIENT en el formulari de registre d’usuari en www.neapolis.cat, compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva RD 1720/2007que la desenvolupa i informa al CONTRACTANT O CLIENT que les referides dades seran incloses dins un fitxer per al tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT O CLIENT consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Finalitat de les dades: E.P.E.L. NEÀPOLIS recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT O CLIENT lliurement en un formulari amb la finalitat de poder contractar els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades pel CONTRACTANT O CLIENT. Per això, necessitem saber qui és per conèixer les seves necessitats.

E.P.E.L. NEÀPOLIS informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l’administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts.

Així mateix, E.P.E.L. NEÀPOLIS recull determinades dades en l’àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors, col.laboradors o interessats en els serveïs de l’entitat i aixi poder mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per E.P.E.L. NEÀPOLIS són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades: Per accedir al lloc web de E.P.E.L. NEÀPOLIS ” www.neapolis.cat “no cal aportar cap dada. Tanmateix, per realitzar sol · licituds d’informació o realitzar la sol · licitud de productes o serveis concrets sí que és necessari que l’usuari aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de prestar el servei que es pretén contractar o la impossibilitat d’enviar la sol · licitud d’informació.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT O CLIENT que introdueixi les seves dades personals en els formularis d’alta podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant a info@neapolis.cat, o per correu postal a: E.P.E.L. NEÀPOLIS Rambla Exposició, 59 baixos 08800 Vilanova i la Geltrú , acompanyant sempre la sol·licitud d’una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, E.P.E.L. NEÀPOLIS es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per les finalitats per les quals van ser recollides.

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades és E.P.E.L. NEÀPOLIS amb domicili social a Rambla Exposició, 59 baixos 08800 Vilanova i la Geltrú.

E.P.E.L. NEÀPOLIS ha inscrit degudament els seus fitxers en l’Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar els mateixos en www.agpd.es

Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de E.P.E.L. NEÀPOLIS o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d’E.P.E.L. NEÀPOLIS , i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb E.P.E.L. NEÀPOLIS i les seves iniciatives.

Cessió de dades: No existeix cap cessió de dades a tercers aliens totalment a E.P.E.L. NEÀPOLIS.

El CONTRACTANT O CLIENT en acceptar les presents condicions accepta que les seves dades puguin ser cedides a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a ser tractades amb les mateixes finalitats que per E.P.E.L. NEÀPOLIS .

E.P.E.L. NEÀPOLIS informa al CONTRACTANT O CLIENT que mitjançant l’adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre el CONTRACTANT O CLIENT i E.P.E.L. NEÀPOLIS el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d’aquestes dades.

Seguretat: E.P.E.L. NEÀPOLIS assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat a fi d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això E.P.E.L. NEÀPOLIS no serà responsable de les incidències que puguin sorgir entorn de dades personals quan aquestes es derivin: bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que resulti impossible detectar o impedir encara adoptant-se les mesures segons l’estat de la tecnologia actual, o bé d’una falta de diligència del CONTRACTANTS O CLIENTS quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

Utilització de cookies: E.P.E.L. NEÀPOLIS utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del lloc web www. neapolis.cat que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima i per permetre el funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza E.P.E.L. NEÀPOLIS són anònimes i no es refereixen a les dades personals del CONTRACTANT O CLIENT ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que el CONTRACTANT O CLIENT pugui tenir al seu disc dur. La identitat del CONTRACTANT O CLIENT mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques galetes no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del CONTRACTANT O CLIENT quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que el CONTRACTANT O CLIENT insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si el CONTRACTANT O CLIENT desitja que no s’instal·lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir sense que es produeixi cap alteració o modificació en l’ús del lloc web de E.P.E.L. NEÀPOLIS