Projectes estratègics

Una de les tasques principals de Neàpolis és desplegar la seva missió sobre el paper de la innovació i la tecnologia social a través del desenvolupament d’una sèrie de projectes en diferents sectors estratègics de la ciutat.

La internacionalització és un dels factors claus en l’aposta estratègica de Neàpolis com a ens de referència en innovació local. Per això, es promou l’atracció de projectes internacionals, europeus majoritàriament, a la vegada que es treballa per sedimentar i consolidar aquesta mecànica d’obrir la ciutat i l’administració local a la internacionalització i cooperació europea. Des de Neàpolis treballem per alinear l’estratègia municipal amb les línies directives de la Unió Europea per al període 2021-2027, així com contemplar accions i mesures que vagin encaminades a donar compliment a les directrius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els projectes estratègics desenvolupats per Neàpolis els podeu trobar a la secció projectes.