Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l’article 63 de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic i d’allò que disposa l’article 28.4 de l’esmentada llei, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de l’EPEL Neàpolis.

Contractes menors

 

Processos selectius

Bases de la convocatòria dels processos d’estabilització de l’EPEL Neàpolis 

 

Convocatòria tècnic superior – coordinador tècnic d’innovació social i digital de Neàpolis


Per veure els processos ja realitzats, cliqueu aquí.

Darrera actualització: juliol 2023