Informació institucional

Estatuts  

Document d’estatuts de Neàpolis, que incorpora la naturalesa jurídica, els objectius estratègics, l’àmbit d’actuació i l’organització de l’entitat.

Organigrama

 Aquí trobareu l’organigrama de l’EPEL Neàpolis (Última actualització: Juliol 2023).