Aliances

El treball en xarxa forma part de la filosofia de Neàpolis i fa possible el desplegament dels seus objectius. Tot seguit trobareu els organismes i agents amb els quals hem establert col·laboracions puntuals o permanents.

Altres col·laboradors puntuals els trobareu a la secció de projectes.