Instal·lació de sensors a les escoles Aragai i Arjau per millorar l’eficiència energètica i ambiental

El departament de Medi Ambient i l’agència d’innovació pública Neàpolis han iniciat una prova pilot conjunta als centres escolars de l’Aragai i de l’Arjau. Es tracta d’un sistema de captació de diverses dades ambientals que seran base per a un estudi d’eficiència energètica pels equipaments escolars de la ciutat.

Aquest projecte, que ha rebut el suport econòmic de la Diputació, té per objectiu estudiar la situació ambiental actual de les escoles i la seva evolució per implementar mesures derivades d’un major coneixement de les seves necessitats. Optimitzar els recursos que ofereixen els centres escolars i el seu tractament com a equipament intel·ligent implica millorar l’eficiència energètica i mediambiental tant dels centres com de la ciutat en general.

La col·locació de sensors a diferents parts dels edificis, tant d’interior com d’exterior, permetrà recollir, de forma permanent i sincrònica, les dades de temperatura, pressió atmosfèrica, humitat, nivell de CO2 i lluminositat.

Els sensors són autònoms, funcionen amb bateries i sense fils i poden ser transportats de forma fàcil a altres equipaments o espais de la mateixa escola. Les dades constants s’emmagatzemen en una base de dades instal·lada a Neàpolis. Aquestes dades es poden consultar en temps real i seran públiques via web, connectades a la xarxa de sensors de la mateixa Diputació.

Per fer possible la recollida de dades, Neàpolis disposa d’una xarxa sense fils de captació d’informació per aquests tipus de sensors que es coordina amb la de la Diputació. L’objectiu en els mesos vinents del departament de Medi Ambient i, per extensió, de Neàpolis se centra a poder auditar amb major precisió els edificis públics, detectar les possibles anomalies perjudicials per a les persones i corregir incidències en calefaccions i aires de forma remota o proposar els canvis necessaris per reduir consums i millorar el confort dels centres.

La regidora d’Innovació, Conxi Martínez explica que “ens plantegem generar solucions en diferents àmbits i serveis públics fomentant el benefici social de les tecnologies. En aquest cas, aquesta sensorització ens ha de permetre adoptar mesures sobre una base de dades contrastades i fiables, fent més eficients els equipaments escolars i per extensió els serveis a la ciutadania”.

Un cop testejada i validada aquesta primera prova pilot, es preveu ampliar la captació de dades a altres centres escolars.