Living lab de salut i benestar (PECT Garraf – Envelliment actiu i saludable i dependència)

Living Lab de salut i benestar (PECT Garraf – Envelliment actiu i saludable i dependència)

Any: 2018-2021
Ubicació: Vilanova i la Geltrú
Tema: living lab, salut i benestar, envelliment actiu.

El projecte se centra en desenvolupar un ecosistema de treball entre els diferents actors locals i comarcals de la innovació (quàdruple hèlix) per trobar solucions a les necessitats de la nova tercera edat, per tal de crear una indústria competitiva basada en el coneixement, la recerca, la innovació i l’experimentació activa en els nous nínxols econòmics basats en aquest sector. Aquest ecosistema es materialitza en forma d’un Living Lab territorial especialitzat en temes de salut i benestar, i centrat principalment en els sèniors, un sector d’activitat que cada cop tindrà més pes en el conjunt de l’economia.

El living lab: un espai on col·laborar per trobar solucions innovadores

El Living Lab de Salut i Benestar té la seva seu a Neàpolis. L’objectiu és generar un espai de confluència dels agents implicats: comunitat acadèmica, l’empresa publica i privada, ciutadania i teixit associatiu i l’administració publica perquè puguin treballar junts. Entre aquests agents hi haurà la universitat i centres de recerca, els centres sanitaris i d’atenció a les persones, empreses i empresaris del sector, a més dels estudiants. També serà inclosa la mateixa gent gran i els seus entorns familiars així com altres agents específics propis del perfil dels laboratoris de creació com la comunitat Maker local o les entitats de voluntariat que treballin de forma cooperativa amb aquests segments de població.

Es tracta que, tots ells, compartint aquest ecosistema de treball i experimentació, facin aflorar i proposin noves iniciatives i projectes. Un dels col·lectius específics als quals caldrà també parar atenció serà el de les persones amb discapacitat.

Alguns dels projectes sobre els quals es preveu treballar tenen a veure amb aspectes com la dignificació dels habitatges per a la gent gran amb l’ajut de sensors per millorar aspectes com l’eficiència energètica, la monitorització de les persones des dels seus domicilis, la implementació de solucions domòtiques intel·ligents que millorin la qualitat de vida de la gent gran o l’ús d’instruments com la impressió en 3D, la creació d’experiències immersives amb realitat virtual o augmentada, etc. En aquest sentit s’obre també un ventall amb la recollida i anàlisis de les dades generades per tots aquests serveis. La informació que es reculli i el seu tractament pot ajudar a dissenyar o trobar noves formes d’abordar l’atenció a la gent gran.

Un projecte per a l’especialització i competitivitat territorial

El projecte s’integra dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Garraf, sobre Envelliment actiu i saludable i dependència, coordinat pel Consell Comarcal del Garraf, i està cofinançat pel Fons europeu de desenvolupament regional FEDER Catalunya 2014-2020. Aquest programa dóna suport a projectes i accions de transformació econòmica sobre el territori que tinguin la innovació com un dels seus trets primordials.

A més del Silver Living Lab de Neàpolis, el PECT Garraf desplega una sèrie de projectes a través de diverses organitzacions: l’Institut de Robòtica per a la Dependència; la Fundació Ave Maria de Sitges; l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú EPSEVG – UPC i el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf. Cadascun d’ells ha desenvolupat projectes i iniciatives al voltant de la gent gran. Entre algunes d’aquestes iniciatives hi ha la recerca de solucions aplicades des de la robòtica a l’atenció a la dependència, l’atenció a la solitud, l’atenció geriàtrica i l’envelliment saludable, entre altres. Es tracta d’aplegar el conjunt d’activitats liderades per aquests agents en el territori de forma que, coordinats, permetin establir estratègies conjuntes. Fruit d’aquesta planificació hauran de derivar les accions per respondre a noves necessitats de la gent gran.

Neàpolis rebrà per aquest projecte una subvenció de més de 117.000€, d’un pressupost previst de més de 234.000€. En conjunt, el projecte comportarà una subvenció de més de 759.000€. Aquesta quantitat correspon al 50% del pressupost total que és de poc més d’1,5 milions d’euros.