Programa TTT

Acompanyament a la transició digital de persones i empreses

Els cursos online creats sota el projecte Talent, Treball i Tecnologia estan creats amb propòsit de promoure el treball digne, la millora competencial del Talent local i creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. Els tres cursos tractaran sobre algunes de les tecnologies de les que més se’n parla en aquests moments:
Intel·ligència Artificial      Blockchain      Realitats Immersives
Perquè això sigui possible els cursos estan dissenyats en format learning by doing en comptes de sessions teòriques, el treball en equip per damunt de tot, i convertir els problemes o males qualificacions en oportunitats per tornar a aprendre allò que no s’ha entès anteriorment.
És per aquest motiu que aquests estudis es faran en un model híbrid, presencial i virtual. Les classes presencials seran aquelles que serveixin per respondre preguntes molt tècniques així com tallers i pràctiques.
Els objectius genèrics del programa són:

 • Analitzar i diagnosticar necessitats de les persones i empreses per oferir cobrir les seves necessitats.
 • Treballar el desenvolupament competencial de les persones per augmentar la seva ocupabilitat i reduir la bretxa digital.
 • Impulsar la capacitat productiva de les empreses i acompanyar-les en el seu procés de digitalització i transformació digital.
 • Fomentar aliances estratègiques amb tot el teixit socioeconòmic i traçar una estratègia única, coordinada i cohesionada.
 • Minimitzar els perjudicis ocasionats per la covid-19 en persones i empreses.
 • Tornar a posicionar les economies locals en la via de creixement en que es trobaven abans de la crisi.
 • Reforçar i enfortir el talent de les persones i empresarial del nostre territori per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

Els objectius específics:

 • Millorar l’ocupabilitat de las persones cap a les ocupacions amb major demanda que requereixen de competències digitals.
 • Oferir formació qualificadora a les persones i empreses, de cara a contractacions laborals que beneficiïn a ambdues parts.
 • Incrementar la participació femenina en ocupacions i del col·lectiu jove en ocupacions industrials, científiques i tecnològiques.
 • Dissenyar i executar conjuntament amb les empreses accions concretes dins dels projectes territorials per optimitzar el seu impacte, adaptant-les a les seves necessitats específiques i a les especificitats dels col·lectius objecte del programa.
 • Facilitar la transformació digital del teixit empresarial per millorar la seva competitivitat.

Dades clau dels cursos:
– Els cursos comencen el 25 d’Abril i acaben el 29 de Juny
– Les classes seran de dilluns a dijous de 15:30 a 19:30.
– La duració d’aquests és de 150 hores.
-Modalitat online via el nostre propi moodle
– Els cursos són 100% subvencionats
– Es subvencionaran a les empreses que contractin als millors alumnes de cada curs.
¿A qui ens dirigim?

 • A persones treballadores amb certs coneixements que vulguin portar a terme el curs per tal de millorar les seves competències (upskilling) dintre de l’àmbit empresarial. L’objectiu es que puguin passar de ser professionals amb certa expertesa, a treballadors amb capacitat de dur a terme projectes on les tecnologies digitals estan involucrades.
 • A persones treballadores especialitzades que vulguin adquirir coneixements en aquestes tecnologies d’una forma ràpida i eficaç (reskilling).
 • A gent en situació d’atur que vulgui millorar la seva capacitat competencial i adquirir coneixements sobre les diferents tecnologies per tal d’ampliar les oportunitats a l’hora de buscar treball.

Intel·ligència Artificial
Blockchain
Realitats Immersives
Intel·ligència Artificial
1. Introducció a la IA 

 • Introducció de conceptes (Data mining, Machine learning, Data science, aprenentatge supervisat i no supervisat , etc.)
 • Llibreries més utilitzades (Numpy, Pandas, Matplotlib, etc.)1. MACHINE LEARNING – Recol·lecció de dades. – Tractament de dades. – Visualització de dades. – Algorismes d’agrupació. – Algorismes de classificació – Algorismes de regressió.

2. Deep learning

 • Xarxes neuronals artificials (ANN)
 • Com s’entrena una xarxa neuronal
 • Sobre-ajustament del model
 • Mètriques, optimitzadores i més

3. Llenguatge natural

 • Classificació de textos
 • Anàlisis de sentiments
 • Reconeixement i síntesi de veu
 • Generació de textos

4. Visió per computador

 • Xarxes neuronals convolucionals (CNN)
 • Models pre-entrenats

DESCARREGAR PROGRAMA


Icona

Intel·ligència Artificial

1 fitxer(s) 1.46 MB
Baixa
Blockchain
Introducció al blockchain

 • Història de Blockchain i conceptes clau de les cadenes de blocs.
 • Criptografia bàsica.
 • Anonanimitat.
 • Coneixement tècnic i funcional de la Blockchain.
 • Conceptes bàsics de la criptografia aplicada a les cadenes de blocs.
 • Estructura de claus públiques i privades.
 • Sistemes de validació.
 • Incentius de les xarxes: xarxes públiques (miners/fees) vs xarxes permisionades (casos d’ús).
 • Introducció a les tecnologies més prominents del moment: Bitcoin, Ethereum, Polkadot/Substrate, Solana, Bitcoin.

Tipus de protocols

 • Protocols de consens I. Proof of Work. Avantatges i inconvenients.
 • Protocols de consens II. Proof of Stake. Avantatges i inconvenients.
 • Protocols de consens III. Altres protocols de xarxes permissionades.

Introducció a la programació

 • La importància de la programació.
 • Conceptes clau de la programació amb Blockchain.

Elements clau

 • Smart Contracts.
 • Metaversos i interacció digital.
 • Introducció als protocols DEFI’s.
 • NFT’s (Non Fungible Token).
 • DAO’s (Distributed Autonomus Organitzations).

Workshops

 • Aspectes legals i les seves implicacions.
 • Blockchain i la nova economia.
 • HIVE /STEEMS

DESCARREGAR PROGRAMA


Icona

Blockchain

1 fitxer(s) 1.46 MB
Baixa
Realitats Immersives
Introducció al desenvolupament

 • Presentació del curs. Tecnologias RV i RA. Entorn de treball tècniques i metodologias.
 • Descripció de l’entorn de treball i diferents usos de Unity.
 • Procés de producció i característiques per a diferents tipus de projecte.
 • Creació d’un nou projecte en Unity.
 • Usos dels diferents SDK’s de Unity.
 • Projecte de videojoc com a punt de partida per a experiències VR.
 • Projecte d’un videojoc en 1a i 3a persona. Obtenció de continguts de libreria.
 • Control del personatge i interacció en l’entorn.
 • Creació de contingut d’elements per a entorn Unity.
 • Descripció de l’entorn de treball i diferents usos de Blender
 • Procés de producció i característiques per a diferents tipus de projecte.
 • Execució efectiva del procés de modelatge poligonal.
 • Exercicis d’iniciació al modelatge poligonal.
 • Introducció i ús de modificadors en el procés de modelatge.
 • Ús d’aplicacions externes per a complementar el modelatge.
 • Desplegat de UVs i Texturizado amb Blender.
 • Animació d’elements per a posterior interacció.
 • Renderitzat de imagenes amb Blender.
 • Ús dels continguts generats en Blender en entorn Unity.
 • Introducció a AR Foundation amb detecció de superfícies per a projecció d’elements RA.
 • Menus interactius per al seu ús en RA.
 • Menus interactius per al seu ús en RV.
 • Introducció a diferents tipus d’interacció en entorns de RV.
 • Creació de contingut d’imatges i vídeos 360 i aplicació en entorn Unity.
 • Creació de models 3D a partir de la tècnica de fotogrametria i la seva preparació per a entorns RA i RV.
 • Creació d’elements interactius en un videojoc.
 • Preparació per a una ecena RV (il·luminació i acabats de textura)
 • Materials i shaders en Unity.
 • Projecte videojoc per a dispositiu movil.
 • Projecte per a presentació de producte en RA.
 • Projecte per a experiència en RV.

Introducció al disseny

 • Composició d’una escena audiovisual
 • Tipografies i altres elements del disseny
 • Usabilitat i testeig

Introducció a la narrativa

 • Narrativa: mecánica, puerta de entrada o eje vertebrador de la experiencia. Mecanismos fundamentales.
 • Enfoques narrativos. Mecanismos estructurales.
 • Recursos narrativos. Arquitecturas transmedia y crossmedia.

Introducció a la societat digital i el metavers

DESCARREGAR PROGRAMA


Icona

Realitats Immersives

1 fitxer(s) 1.46 MB
Baixa

Em vull inscriure

impulsors del projecte