Acompanyament a la transició digital de persones i empreses

Els cursos online creats sota el projecte Talent, Treball i Tecnologia estan creats amb propòsit de promoure el treball digne, la millora competencial del Talent local i creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia. Els tres cursos tractaran sobre algunes de les tecnologies de les que més se’n parla en aquests moments: Intel·ligència Artificial      Blockchain      Realitats Immersives Perquè això sigui possible els cursos estan dissenyats en format learning by doing en comptes de sessions teòriques, el treball en equip per damunt de tot, i convertir els problemes o males qualificacions en oportunitats per tornar a aprendre allò que no s’ha entès anteriorment. És per aquest motiu que aquests estudis es faran en un model híbrid, presencial i virtual. Les classes presencials seran aquelles que serveixin per respondre preguntes molt tècniques així com tallers i pràctiques. Els objectius genèrics del programa són:
 • Analitzar i diagnosticar necessitats de les persones i empreses per oferir cobrir les seves necessitats.
 • Treballar el desenvolupament competencial de les persones per augmentar la seva ocupabilitat i reduir la bretxa digital.
 • Impulsar la capacitat productiva de les empreses i acompanyar-les en el seu procés de digitalització i transformació digital.
 • Fomentar aliances estratègiques amb tot el teixit socioeconòmic i traçar una estratègia única, coordinada i cohesionada.
 • Minimitzar els perjudicis ocasionats per la covid-19 en persones i empreses.
 • Tornar a posicionar les economies locals en la via de creixement en que es trobaven abans de la crisi.
 • Reforçar i enfortir el talent de les persones i empresarial del nostre territori per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.
Els objectius específics:
 • Millorar l’ocupabilitat de las persones cap a les ocupacions amb major demanda que requereixen de competències digitals.
 • Oferir formació qualificadora a les persones i empreses, de cara a contractacions laborals que beneficiïn a ambdues parts.
 • Incrementar la participació femenina en ocupacions i del col·lectiu jove en ocupacions industrials, científiques i tecnològiques.
 • Dissenyar i executar conjuntament amb les empreses accions concretes dins dels projectes territorials per optimitzar el seu impacte, adaptant-les a les seves necessitats específiques i a les especificitats dels col·lectius objecte del programa.
 • Facilitar la transformació digital del teixit empresarial per millorar la seva competitivitat.
Dades clau dels cursos: – Els cursos comencen el 25 d’Abril i acaben el 29 de Juny – Les classes seran de dilluns a dijous de 15:30 a 19:30. – La duració d’aquests és de 150 hores. -Modalitat online via el nostre propi moodle – Els cursos són 100% subvencionats – Es subvencionaran a les empreses que contractin als millors alumnes de cada curs. ¿A qui ens dirigim?
 • A persones treballadores amb certs coneixements que vulguin portar a terme el curs per tal de millorar les seves competències (upskilling) dintre de l’àmbit empresarial. L’objectiu es que puguin passar de ser professionals amb certa expertesa, a treballadors amb capacitat de dur a terme projectes on les tecnologies digitals estan involucrades.
 • A persones treballadores especialitzades que vulguin adquirir coneixements en aquestes tecnologies d’una forma ràpida i eficaç (reskilling).
 • A gent en situació d’atur que vulgui millorar la seva capacitat competencial i adquirir coneixements sobre les diferents tecnologies per tal d’ampliar les oportunitats a l’hora de buscar treball.

impulsors del projecte