Primera trobada sobre tecnologia Blockchain a la capital del Garraf

El passat 15 i 16 d’octubre es va dur a terme a la Masia Cabanyes la primera trobada per debatre sobre el present i el futur de les cadenes de blocs. L’acte va comptar amb la presència de més de 60 persones vingudes de diferents indrets del món.

Aquesta trobada que es va realitzar sota el nom de LaMasia, va ser el punt de reunió de professionals de diferents àmbits: des d’experts del sector de la inversió fins a artistes. Van ser dos dies de debats d’on es van poder extreure algunes conclusions com les següents:

  • Els ciutadans estan perdent a poc a poc els seus drets i estan veient ignorada la seva privacitat. És el moment de canviar aquesta dinàmica.
  • La tecnologia Blockchain ha de ser un pal de paller per les noves indústries i per formes alternatives de finançament.
  • Les persones no són propietàries de la seva identitat. S’ha de fer quelcom per recuperar aquesta sobirania.
  • S’estan creant noves formes de treball que poden ajudar a inserir al mercat laboral moltíssimes persones, és important comunicar-ho al gruix de la població.
  • El concepte “valor” i com aquest es compra i es distribueix està canviant radicalment.

Durant aquests dies va regnar un esperit crític i molt constructiu, on tothom va poder opinar lliurement sobre els diferents temes.

El grau de satisfacció de tots els assistents fa que els organitzadors d’aquests debats, Caelum Labs i Neàpolis, ja estiguin parlant de quan fer una segona edició.