Neàpolis, soci del Clúster Digital de Catalunya

Neàpolis, com a agència d’innovació tecnològica promou el treball en xarxa entre els diferents organismes i agents del sector TIC, per tal d’establir sinergies i col·laboracions.

Per tal d’ampliar aquesta xarxa col·laborativa, Neàpolis ha entrat a formar part del Clúster Digital de Catalunya.

Aquest és un espai de trobada entre empreses, entitats i grups de recerca de les TIC que impulsa la competitivitat d’aquest sector a Catalunya, a través de la col·laboració i la innovació oberta.

El Clúster Digital està integrat al programa Catalunya Clústers d’Acció, i està reconegut pel Ministeri d’Indústria com a una Agrupació Empresarial Innovadora (AEI).

https://www.clusterdigital.cat/socis/