Crea&Tic, tecnologies disruptives i mercat laboral (Programa Talent, Treball i Tecnologia)

Crea&Tic

Any: 2021-2022
Ubicació: Vilanova i la Geltrú
Tema: VR, XR 5G, mèdia, living lab.

Crea&Tic és un projecte de suport al mercat de treball de proximitat a través de les tecnologies digitals avançades. Busca aplicar tecnologies disruptives avançades, principalment la 5G i la realitat extesa (XR) -que combina la realitat augmentada (AR, en anglès) i realitat virtual (VR)-, per promoure un creixement econòmic competitiu a Vilanova i la Geltrú a través del talent local, tot potenciant una especialització del mercat de treball en aquestes tecnologies.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Neàpolis han posat en marxa Crea&TIC en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” (programa TTT) de la Diputació de Barcelona, i comportarà una inversió de 163.098 € en dos anys per part d’aquesta institució.

Una revolució tecnològica que genera oportunitats laborals

La XR necessita d’un tràfic massiu de dades mòbils, que sumat a l’elevat nombre de dispositius connectats a Internet que poden haver-hi i a l’emergència de serveis crítics, fan que sigui necessari el desplegament de la tecnologia 5G, que aporta més velocitat de transmissió de dades, més capacitat de processament i menor latència.

Amb tot, les tecnologies immersives com l’AR i VR, amb l’ajut de la tecnologia 5G, poden repercutir en l’aparició de noves oportunitats de negoci, en la demanda de nous professionals i en l’ocupabilitat de manera general. Més concretament, poden generar oportunitats en:

  • Empreses que desenvolupen tecnologies habilitants, productes que faciliten la creació, desenvolupament o distribució de contingut 3D.
  • Start-ups que tinguin productes (no serveis) en sectors concrets. En destaquen l’educació, simulació, comunicació, arquitectura, medicina, o el gaming, que és el que major impacte ha tingut fins el moment per la incorporació de la VR.
  • Empreses de serveis que desenvolupen solucions VR/AR a mida per altres.
  • Formació reglada (grau o màster) específica sobre VR/AR.

També es buscarà la relació del projecte amb altres tecnologies disruptives (IoT, IA, blockchain…) i amb altres projectes estratègics que actualment està impulsant Neàpolis tant a nivell nacional com a nivell internacional (Europa creativa, Erasmus+ emprenedor, Horitzó EU i Next Generation).

Talent i noves especialitzacions

Crea&Tic incorpora les quatre línies de treball previstes al programa TTT, i proposa diverses accions per a la seva execució:

 1. L’anàlisi i diagnosi del grau d’innovació i de l’ús de tecnologies disruptives per part de les empreses de la ciutat.
 2. L’establiment d’aliances estratègiques entre els agents locals i el testeig de les solucions tecnològiques per part dels usuaris a través de la metodologia living lab;
 3. El desenvolupament competencial de les persones a través del reskilling i upskilling dels professionals del sector creatiu i tecnològic, l’acompanyament d’intraemprenedors i la formació sobre VR.
 4. La digitalització del teixit empresarial i dinamització de les zones d’activitat econòmica.

L’objectiu final serà aconseguir un teixit empresarial empoderat que faci servir les tecnologies disruptives de la millor manera possible i que generi oportunitats noves en el mercat laboral de la ciutat.