Neàpolis es presenta com a cas d’èxit en la cerca de finançament EU

La tasca de Neàpolis en matèria de cerca de finançament europeu per a projectes d’innovació es mostra com a cas d’èxit en el Curs “Factors d’èxit en la presentació de projectes europeus” organitzat per la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

Neàpolis treballa des de l’any 2014 en l’atracció de projectes d’innovació per a la ciutat i en la cerca de
finançament per a dur a terme projectes innovadors propis. Des de l’any 2016 s’ha rebut suport de la
Direcció de Relacions Internacionals (DRI) de la Diputació de Barcelona en aquesta cerca. En aquests
moments, Neàpolis ha executat 4 projectes innovadors amb finançament europeu. Per aquest motiu, la DRI presenta Neàpolis com a bona pràctica en el seu curs “Factors d’èxit en la presentació de projectes europeus”.

Neàpolis té la missió de promoure l’activitat econòmica i la cocreació de solucions innovadores amb impacte
social en els sectors de la tecnologia, la creativitat i la comunicació, per tal de convertir Vilanova i la Geltrú
com una ciutat intermèdia innovadora de referència.
Un dels reptes per a dur a terme aquesta missió, ha estat el finançament per a desenvolupar grans
projectes. L’any 2014 es va començar a treballar en l’atracció de projectes d’innovació per a la ciutat i en la
cerca de finançament per a executar projectes innovadors propis.

Durant els primers anys, es va treballar de la mà d’ACCIÓ i posteriorment, l’any 2016 es va començar a
treballar estretament amb la Direcció de Relacions Internacionals (DRI) de la Diputació de Barcelona
(https://www.diba.cat/web/ri).
De la mà de la DRI, es van començar per suport en la participació de Neàpolis en el marc del Mobile World
Congress
i en fer tallers puntuals de sensibilització ciutadana. Aquest context va propiciar la participació de
Neàpolis entre els anys 2017 i 2018 en el projecte CREAM (http://www.creativemakers.eu), el primer
projecte europeu de Neàpolis.

Més endavant, Neàpolis participa en el segon projecte amb finançament europeu, el projecte Tech
Revolution
(https://urbact.eu/tech-revolution). Gràcies a aquest projecte i al suport de la DRI s’inicia el Fòrum
de la Innovació Local de Vilanova i la Geltrú.
Aquest fòrum ha servit per executar de manera participativa els dos grans projectes amb finançament
europeu que en aquests moments gestiona Neàpolis: el PECT Garraf, en el marc de l’aplicació de la
tecnologia per a resoldre reptes sociosanitaris i el MedGAIMS, que està desenvolupant 10 experiències
turístiques gamificades a la ciutat.

Tot aquest recorregut ha valgut a Neàpolis ser considerat com un cas d’èxit per a la Direcció de Relacions
Internacionals (DRI) de la Diputació de Barcelona. I així ho demostra en la presentació de Neàpolis com a
tal en el seu Curs “Factors d’èxit en la presentació de projectes europeus”.