Score

Neàpolis va participar en la primera en la reunió del Consorci projecte SCORE a Sligo, Irlanda

Neàpolis va participar en la primera en la reunió del Consorci projecte SCORE ( Smart control of the climate resilience in European coastal cities).  L’esdeveniment que es va celebrar a Sligo (Irlanda) els dies 28 al 30 de juny de 2022.

Representants de les 28 entitats que componen el consorci van reunir durant tres dies per presentar els avenços del primer any del projecte Atlantic Technological University (ATU)

Tallers europeus emmarcats en el projecte H2020 SCORE pel canvi climàtic de les ciutats costaneres

Els dies 16, 17, i 18 de Maig ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú uns dels tallers europeus emmarcats en el projecte H2020 SCORE (Smart control of the climate resilience of European Coastal Cities). El municipi és una de les ciutats europees participants en el projecte SCORE de millora de la resiliència de les ciutats costaneres davant dels efectes del canvi climàtic, a través d’un CCLL (coastal city living lab).