Projecció internacional de Vilanova i la Geltrú

Projecció internacional

Any: 2018-actualitat
Ubicació: Vilanova i la Geltrú
Tema: Projecció internacional i finançament europeu.

Vilanova i la Geltrú treballa des del 2015 per la seva projecció internacional. En una primera fase va ser a través del suport d’ACCIÓ i de la Diputació de Barcelona posteriorment. Fruit del treball desenvolupat, al 2017 es va iniciar  la participació en projectes internacionals així com de l’impuls d’una sèrie de reflexions estratègiques dirigides al posicionament com a ciutat intermitja mediterrània.

Aquest treball s’ha dinamitzat a través de Neàpolis i es consolida l’any 2017 amb el lliurament del Pla d’internacionalització de Vilanova i la Geltrú 2018-2022, redactat amb el suport de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (OEEI) de la Diputació de Barcelona

Pla d’internacionalització de Vilanova i la Geltrú 2018-2022

El Pla d’internacionalització 2018-2022 es fixa com a objectiu liderar els processos d’internacionalització que concerneixen a tota la ciutat, i en especial dels sectors econòmics locals, tot contribuint al desenvolupament sostenible del teixit emprenedor atenent a les dimensions econòmica, social i ambiental.

El pla posa les bases per impulsar la projecció internacional local aprofitant els seus punts forts. També es planteja fer visible i millorar la capacitat d’atracció de la ciutat aprofitant la seva posició com a ciutat cohesionada i amb un elevat nivell de qualitat de vida. En aquest sentit, el pla es proposa també reforçar les estructures de govern i els instruments de gestió per esdevenir un referent i acompanyar els agents econòmics en el camí de la internacionalització en facilitar de forma efectiva aquest procés.

El pla va ser redactat per l’equip dirigit per Agustí Fernández de Losada, Director d’Estudis i Assistència Tècnica Internacional de Tornos Abogados. La seva preparació i redacció ha comptat amb el finançament i suport de la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Relacions Internacionals i l’Oficina d’Europa i estratègia Internacional. En el procés de confecció de les diagnosis prèvies i de redacció del mateix pla d’internacionalització l’equip de treball va comptar amb la col·laboració de tots els agents implicats de la quàdruple hèlix: universitat i recerca, representants de l’empresa i associacions empresarials, moviments associatius, cívics i socials i tècnics de l’Administració. Les seves aportacions van ser cabdals per consolidar els fonaments del pla i garantir-ne la seva transversalitat en les accions. Neàpolis, i la seva activitat al voltant del sector de la creativitat, la innovació i les tecnologies va ser un dels agents principals en la detecció i promoció del talent local i en la seva projecció.

En aquest sentit, el pla planteja la necessitat estratègica de captar projectes, inversions i oportunitats internacionals i de suport al talent incorporant mecanismes d’acollida a les empreses i emprenedors, però també organismes i actors que hi contribueixin. En aquest context, es planteja implicar la ciutat en l’organització de fires i congressos internacionals en la línia d’esdeveniments i reforçant la xarxa d’assessors i experts en aquest àmbit. Aprofitar les experiències d’èxit que inclouen el component del coneixement, la creativitat i la innovació com el Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques o el VIDA Festival per capitalitzar els impactes de la projecció exterior que fan de la ciutat és un altre dels objectius. En aquest punt es planteja també promoure accions semblants en altres àmbits de valor afegit contrastat com l’atenció a la dependències i la gent gran, el sector de les indústries culturals i creatives, la nàutica i l’aeronàutica, etc. apostant per una col·laboració mixta que impliqui la universitat i les empreses.

Un d’aquests àmbits específics d’actuació és el Cultural vinculat a la singularització del mar com a patrimoni paisatgístic, natural, i dipositari de la tradició marinera local. Un capital que ha de vincular-se amb altres eines com el Pla de Màrqueting turístic i la singularització que proposa en relació a elements com les platges, la gastronomia, o fer del port un hub en temes de transport i manteniment d’embarcacions. etc.

El pla propugna també, des d’una perspectiva social, la seva vinculació al Pla Director de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. El document concep la cooperació com a un instrument més de promoció i relació amb el món. Una visió que, a més a més, confereixen una càrrega positiva de valors en tant que promotor d’accions solidàries i amb un abast i impacte social rellevants. El pla es planteja incidir de forma transversal en la promoció de la formació potenciant activitats específiques així com les relacions amb les universitats o potenciant el Campus Universitari de la Mediterrània.

Entre algunes de les accions derivades, el document es proposa revisar la gestió i la dinamització d’una proposta de xarxa d’ambaixadors de la ciutat posant en qüestió les seves funcions i dinàmica actual de treball. També es plantegen accions en relació als agermanaments amb Merignac i Matanzas tot proposant l’establiment de relacions amb altres ciutats mitjanes d’Europa, Estats Units, Àsia i Amèrica Llatina. En aquest sentit, el pla recomana establir vincles amb les actuals xarxes de ciutats en constatar l’emergència d’aquestes al món.

Un període de consolidació de la projecció internacional

Una línia principal desplegada per Neàpolis és la cerca de projectes finançats per la UE. Entre els anys 2018 i 2020, s’ha rebut suport de l’OEEI per a configurar i consolidar l’estratègia d’internacionalització i per a preparar i sol·licitar projectes individualment. Fins el moment, ja s’han aconseguit un total de 4 projectes EU. D’aquesta experiència, s’ha conclòs que els seus beneficis per a la ciutat no només són econòmics, sinó que també aporten intercanvi d’experiències, nous models de desenvolupament i serveixen per a guanyar identitat i credibilitat com a ciutat a través de narratives consolidades.

D’una banda, s’ha participat en el Tech Revolution, un projecte que ha permès aprendre com la ciutat de Barnsley gestiona el seu Digital Media Centre (Agència d’Innovació similar a Neàpolis) i intercanviar coneixements entre les 7 ciutats que formen el projecte: Barnsley (Regne Unit), Schiedam (Països Baixos), Bacau (Romania), Piraeus (Grècia),  Nyíregyháza (Hongria) i Pardubice (República Txeca). Com un dels resultats del Tech Revolution, s’ha creat el Fòrum de la Innovació Local (FIL), una comunitat formada per persones interessades a fomentar la innovació per a resoldre reptes de ciutat. L’OEEI ha donat suport a Neàpolis per a la configuració i consolidació del Fòrum de la Innovació Local.

Per últim, també s’ha endegat el MedGAIMS, un projecte europeu finançat en el marc del Programa ENI CBCMED, de cooperació transfronterer entre països de la regió euromediterrània. El punt central del MedGAIMS és que fa servir la gamificació, és a dir, l’aplicació de disseny de jocs, per crear experiències memorables per als turistes. Oferir aquestes experiències pot donar un avantatge competitiu a les destinacions menys conegudes, ja que augmentarà el seu atractiu. Però la gamificació és culturalment sensible, no tots tenim el mateix sentit del que és divertit, per tant, és necessària una avaluació multicultural i transfronterera de les iniciatives abans d’obrir-les als turistes internacionals.

La necessitat d’actualitzar el Pla d’internacionalització de la ciutat

Després d’aquests anys d’impuls de l’experiència de projectes internacionals, arriba la necessitat d’actualitzar la necessitat de consolidar l’estratègia d’internacionalització a través de l’actualització del Pla d’internacionalització de la ciutat. Per això, es coordinaran esforços per coordinar la participació en la redacció tan del Pla de projecció Internacional com del Pla Estratègic per a la Innovació Local (PEIL), així es dinamitzarà i es consolidarà el Fórum de la Innovació Local.

Com a resultat del Pla, s’espera disposar d’un llistat de fitxes de projectes per a la ciutat. Es partirà de les tasques fetes en el marc del Pla estratègic per a la Innovació Local pel que fa a la definició de reptes i actius per elaborar les fitxes de projectes concrets que encaixin amb les directrius EU. D’aquesta manera, es guanyarà eficàcia a l’hora de presentar projectes propis a convocatòries EU.