Gestió econòmica

Pla d’actuacions i inversions de l’EPEL Neàpolis

Es poden consultar el programa d’actuació de l’any corrent i els informes de gestió dels exercicis anterior:

Exercici actual

 

Informes de gestió exercicis anteriors

 

Comptes anuals de l’EPEL Neàpolis

Es poden consultar els darrers comptes anuals als enllaços següents:

 
Darrera actualització: juliol 2023