Gestió econòmica

Pla d’acció i pressupostos de l’EPEL Neàpolis

Es poden consultar els pressupostos actuals i la liquidació de l’exercici anterior:

Exercici actual

Exercicis anteriors

Comptes anuals de l’EPEL Neàpolis

Es poden consultar els darrers comptes anuals als enllaços següents: