Memòries

Perfil del contractant de Neàpolis

Memòries d’activitat de l’exercici anterior, amb la relació de totes les accions dutes a terme a cada àrea de l’EPEL Neàpolis.

  • Memòria Executiva 2019
  • Memòria Econòmica 2019