2a Jornada Internacional – El posicionament i la incidència internacional de les ciutats mitjanes

El passat 14 de Juliol es va celebrar la segona trobada del grup d’Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona al municipi de Sitges on van ser acollits i també gràcies als companys del Node Garraf, l’Agència de desenvolupament del Garraf. En aquesta trobada  a l’edifici Miramar de Sitges, han participat 11 municipis entre ells Vilanova i la Geltrú @neapolisvng @intdiba @ajuntamentvng @NodeGarraf

L’objectiu d’aquesta trobada ha estat seguir amb un procés de treball sobre el posicionament internacional de les ciutats mitjanes, que permeti reforçar tant la projecció internacional. Entès com la capacitat d’incidència en espais europeus i internacionals dels municipis de la província de Barcelona, així com el retiment de comptes i la comunicació a la ciutadania d’aquest tipus d’actuacions.

Durant les jornades es van fer una sèrie de presentacions basades en la projecció incidència en la internacionalització de les diferents entitats, i es va treballar en una dinàmica participativa entre els participants sobre el posicionament i la incidència internacional de les ciutats mitjanes.

Les conclusions del grup de treball dels diferents municipis van ser les següents:

-És necessari més lideratge polític 

-Fer estratègia prèvia en temes internacionals.

-Necessari un equip dedicat, amb idiomes i transversal.

-Ciutats Mitjanes cal escollir en què diferenciar, alguna singularitat del municipi pel posicionament.

-Treballar en projectes europeus, no només com a finançament també com a element diferenciador del municipi

-Espais de coordinació entre tots els agents per la internacionalització interns i externs a l’Ajuntament.

-Tan fer com comunicar-ho és important en la internacionalització.