Cowork Neàpolis: una manera de compatibilitzar el teletreball i crear comunitat

La crisi del COVID-19 ha provocat una afectació directa en molts negocis que s’han vist forçats adaptar les seves activitats. Una d’aquestes adaptacions ha estat la priorització del teletreball per part de moltes empreses i emprenedors. Tot i la facilitat que pot comportar per als treballadors, molts professionals no disposen de les condicions adequades per treballar als seus domicilis, ja que existeixen necessitats i casuístiques molt diverses (manca d’espai, bona connexió, conciliació familiar, solitud…). I aquí és on entra en joc el Cowork de Neàpolis.

El Cowork de Neàpolis és una bona oportunitat per reiventar la manera de treballar i implantar el treball remot a les empreses dintre del seu dia a dia. Treballar en un espai compartit facilita la consolidació d’una comunitat especialitzada, tot potenciant la creació de sinergies i col·laboracions. Concretament, el Cowork de Neàpolis -i la seva comunitat- acull a professionals de l’ecosistema tecnològic, la innovació i el sector creatiu i mèdia i es dirigeix tant a treballadors d’empreses de fora de Vilanova que vulguin implantar el treball remot, i amb això guanyar temps de desplaçaments i qualitat de vida per a als treballadors, com a emprenedors i/o autònoms.
L’espai s’ha adaptat a les condicions de seguretat i distanciament social exigides per la normativa de gestió de la COVID-19, pel que es garanteix la seva seguretat a nivell de salut.
Actualment, el Cowork de Neàpolis disposa de diversos espais disponibles. Si estàs interessat/a, no dubtis en contactor-nos i buscarem un espai que s’adapti a les teves necessitats.