Hotel d’empreses

Tercera i última fase del recorregut que fan les startups i per tant últim acompanyament abans de sortir fora . Despatxos ubicats en la primera i planta baixa de l’edifici, de diferents capacitats.

Tercera i última fase del recorregut que fan les startups i per tant últim acompanyament abans de sortir fora . Despatxos ubicats en la primera i planta baixa de l’edifici, de diferents capacitats. Aquests despatxos estan disponibles tant per a emprenedors que han iniciat el seu projecte a Neàpolis com per a empreses de fora que siguin afins als objectius de Neàpolis i per tant en consonància al ecosistema creat.

Disposem de dues sales de reunions de capacitat per a 10 persones i una de formació de capacitat per a 35 persones que també estan a disposició de les empreses que vulguin organitzar qualsevol tipus d’event i/o jornada.

Tarifes 

Els despatxos, a partir de 25 m2 i fins a 170 m2, tenen un preu de 12,65 €/m2.