Neàpolis finalitza la seva participació en tallers liderats per la Politecnico de Milano en la xarxa DIH4CPS

Neàpolis ha participat com a DIH (Digital Innovation Hub) en tallers, liderats per la Politecnico di Milano en la xarxa DIH4CPS. Durant 6 mesos amb metodologies col·laboratives, s’ha aconseguit definir per Neàpolis el catàleg de serveis, el viatge del client i embuts per les empreses tecnològiques que s’adrecen a l’Agència d’Innovació de Vilanova i la Geltrú.

Aquestes workshops que s’han dut a terme gràcies a la interacció visual de l’eina MURAL, feta servir pels diferents DIH europeus per explicar els seus serveis. Amb aquesta metodologia D-BEST, creada per la universitat de Milan, s’ha finalitzat amb següents entregables o eines, per així categoritzar els serveis de Neàpolis com a Hub Europeu:

  • Portafoli de Serveis (Service Portfolio)
  • Viatge del Client (Customer Journey)
  • Embuts de Servei (Service Pipelines)

El Portafoli de Serveis basat en definicions, exposa allò que ofereix Neàpolis segons l’estàndard europeu elaborat pel Politecnico di Milano. Seguint, doncs, la metodologia italiana per la classificació en un marc estructurat per colors: ’Ecosistema (E), Tecnologia (T), Negoci (B) Habilitats (S) o Dades (D)

Aquesta experiència ha ajudat a Neàpolis a identificar quins serveis s’estan oferint o no en comparació amb altres DIH europeus, i fer una aposta per nous serveis a Neàpolis en el cas d’identificar necessitats a cobrir.

On aviat hi haurà nous serveis oferts per Neàpolis és a la categoria de Tecnologia (T) amb el nou Immersive Experience Lab presentat a la Mobile Week Catalunya 2022. Neàpolis vol apropar la tecnologia emergent i captar talent, així com esdevenir un espai de formació en tecnologies immersives i un ecosistema d’innovació oberta. Fins ara Neàpolis disposava de més serveis a la categoria d’Ecosistema (E) i Negoci (B) per les empreses, start-ups i coworkers.

El Viatge del Client (Customer Journey), també fet amb un enfoc B2B (empresa), s’analitzen els clients actuals per detectar barreres i necessitats. Això porta a presentar el recorregut de l’empresa per Neàpolis en diferents etapes, que van d’una fase d’observació inicial fins a una d’adopció del producte pel posterior llançament mercat.

Pel que fa als Embuts (Service Pipelines), Mural és una eina molt visual que permet explorar diferents vies i veure quin servei oferir en cada etapa del temps segons el desenvolupament de l’empresa. Permet analitzar la demanda d’empreses del Hub amb els corresponents serveis oferts per Neàpolis. Per aquesta elaboració s’ha visualitzat un “ideal” d’empresa tecnològica o amb alt component d’ús de tecnologia que participa a Neàpolis.

POLITECNICO DI MILANO, Milano 1863, School of Management. 

Politecnico di Milano, 1863, és una universitat pública en ciència i tecnologia que forma enginyers, arquitectes i dissenyadors industrials.

Ha apostat per la qualitat i la innovació de la seva docència i recerca, desenvolupant una fructífera relació amb el món empresarial i productiu mitjançant la recerca experimental i la transferència tecnològica.

La recerca sempre ha estat lligada a la didàctica i és una aposta prioritària que ha permès al Politecnico Milano aconseguir resultats d’alta qualitat en l’àmbit internacional com unir la universitat al món empresarial. La recerca constitueix un camí paral·lel al format per la cooperació i les aliances amb el sistema industrial.

DIH4CPS i Neàpolis

Neàpolis firma un acord convenial per formar part de la xarxa europea dels DIH4CPS que inicia l’activitat aquest mes de Març 2022

“L’objectiu és el foment dels DIH per a la integració de la interoperabilitat en Sistemes ciberfísics de pimes europees en la xarxa anomenada DIH4CPS”

Aquesta xarxa interdisciplinària DIH4CPS, en sistemes ciberfísics de pimes europees, vol

fomentar entre els diferents DIH (Digital Innovation Hubs) la integració de la interoperabilitat en els sistemes ciberfísics de les pimes europees i ajudarà a superar els obstacles en la innovació creant una xarxa interdisciplinària de DIH i proveïdors de solucions en aquesta tecnologia en diferents sectors.

 

Pàgina web principal de la nova xarxa DIH4CPS: https://dih4cps.eu/